Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Wzór odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


TOM-TEX Tomasz Wyrwa ul.Łagiewnicka 71 , 91-855 Łódź


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:
……………………………………………………………………………………………………………….……………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………..……………..………………………
(rodzaj Produktu, liczba)
Data odbioru Produktów:
……………………………………………………………………………………………………………….…….…………………….
Imię i nazwisko konsumenta(ów):
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
Adres konsumenta(ów):
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa i nr konta na jaki mamy zwrócić koszty:
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
Podpis konsumenta(ów): Data:
……………………………………….……………………….. …………………………………………….

Copyright 2024 Włóknoland
Projekt i realizacja: Sinte Digital